Lakisääteinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on varmentaa, että yrityksen tilinpäätöksessä esitetty taloudellinen informaatio on paikkansapitävää ja linjassa lainsäädännön kanssa. Laadukas tilintarkastus auttaa lisäksi ylläpitämään yhtiön kontrolliympäristön toimivuutta, pienentäen tätä kautta liiketoiminnallisia riskejä.

ICT-varmennuspalvelut

Organisaation strategiaa ja operatiivista toimintaa aidosti tukeva ICT-kokonaisuus on nykypäivänä entistä tärkempää. ICT-varmennuspalvelumme ovat mukanasi varmistamassa, että organisaatiosi digitalisaatiopanostukset on kohdistettu tehokkaasti toiminnan kannalta keskeisiin riskialueisiin.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus auttaa yritystä kehittämään erityisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintotoiminnon prosesseja. Lisäksi sisäisellä tarkastuksella voi olla tärkeä rooli väärinkäytöksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä sekä vastuullisuusasioiden kehittämisessä.

Neuvontapalvelut yrityskaupassa

Due diligence -selvitys tuo kattavasti tietoa hankittavasta yrityksestä: sen taloudellisesta tilanteesta, toiminnan vahvuuksista, heikkouksista ja riskeistä. Selvityksen avulla potentiaalinen ostaja on syvällisesti kartalla kohdeyrityksen tilanteesta, ja epäonnistuneen yrityskaupan riski pienenee huomattavasti.

Veropalvelut

Palvelemme monipuolisesti erilaisissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tunnemme verolainsäädännön kiemurat ja ymmärrämme yritysten veroihin ja verosuunnitteluun liittyviä tarpeita.